IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren
Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dikes; Monitoring
Author keywords
  Belgium, Zeeschelde, Hingene; Vochtsensoren; Piëzometers; Detectie freatische lijn

Authors  Top 
 • Wildemeersch, K.
 • Visser, K.P., more
 • Van Hoestenberghe, T., more
 • Foncke, K.
 • Vincke, L.
 • Peeters, P., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het kader van het bestek WL_10_25 Evaluatie (potentiële) dijkmonitoring technieken heeft Antea Group in samenwerking met Koenders Instruments vochtsensoren en piëzometers in een Scheldedijk te Hingene geplaatst. Gedurende een periode van een jaar (mrt-2012 t/m febr-2013) zijn vochtpercentages, stijghoogtes en temperaturen op verschillende locaties in twee dwarssecties van de dijk bemeten. De doelstelling van deze monitoringscampagne is te bepalen in hoeverre vochtsensoren en/of piëzometers gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van de freatische lijn en de verdeling van waterspanningen in de dijk. Voor de analyse van de meetgegevens is een Matlab-GUI opgesteld die de freatische lijn visueel kan weergeven voor de verschillende meetpunten in het dwarsprofiel als functie van de tijd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors