IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Baggerinspanning bij verdieping '48/'43
Huijs, S.W.E. (1997). Baggerinspanning bij verdieping '48/'43. Notities NWL, 97.21. RWS, ZL: Middelburg. 6 + bijlage pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in  Author 

Keyword
    Brackish water

Author  Top 
  • Huijs, S.W.E.

Abstract
    Bij de uitvoering van het verdiepingsprogramma '48/'43 zullen de drempels globaal 1,5 m worden verlaagd. Dit betekent een verhooogde baggerinspanning door de initiële verdieping van de drempels en de toename van het onderhoudsbaggerwerk. Het onderhoud neemt permanent in omvang toe omdat de drempels op een grotere onnatuurlijke diepte moeten worden onderhouden. In deze notitie worden de resultaten gepresenteerd van een berekening van de baggerinspanning en het toekomstige onderhoud die bij uitvoering van het verdieping '48/'43 ten opzichte van de bodem van 1996 vereist zijn. Daaarbij zal de sedimentsamenstelling worden aangegeven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author