IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2008: op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000
Bakker, R.; Bijkerk, W. (2009). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2008: op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000. RWS, DID: Delft. 58 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Bakker, R.
  • Bijkerk, W.

Abstract
    De Dienst Zeeland van Rijkswaterstaat heeft behoefte aan geomorfologische informatie over de Westerschelde in het kader van het project ONEOS (Monitoring Effecten ontwikkelingsschets 2010). Deze geomorfologische informatie dient ter vervaardiging van een ecotopenkaart. Zo’n ecotopenkaart is sinds 1996 elke vier jaar gemaakt, waarvoor in 1996, 2001 en 2004 door de Data-ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat geomorfologische kaarten zijn vervaardigd. In navolging van deze lijn is ook in 2008 een geomorfologische kaart opgesteld. De geomorfologische kartering is, in opdracht van de Data-ICT-Dienst, door Altenburg & Wymenga uitgevoerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors