IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Residuele zandtransporten in de Westerschelde
Storm, C. (1996). Residuele zandtransporten in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-96.837X. RWS, RIKZ: Middelburg. 72 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Storm, C.

Abstract
    Grootschalige morfologische veranderingen in de Westerschelde kunnen alleen optreden doordat sediment netto in een bepaalde richting wordt verplaatst. Deze residuele sedimenttransporten in eb- of vloedrichting worden veroorzaakt door ruimtelijke verschillen in sedimenttransporten. Daarnaast vindt kunstmatig sedimenttransport plaats in de vorm van onderhoudsbaggerwerk, waarbij er een retourstroming lijkt plaats te vinden van stort- naar baggerlocaties. Gepoogd wordt inzicht te verkrijgen in deze beide sedimentverplaatsingen en de interactie daartussen. Met deze kennis kunnen de bagger-, stort- en zandwinstrategieen worden geoptimaliseerd en ongewenste effecten worden geminimaliseerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author