IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2013
Pranger, D.P.; Tolman, M.E.; van den Berg, G. (2013). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2013. RWS, CIV: Delft. 27 + bijlagen pp.

Available in  Authors | Dataset 

Keyword
    Brackish water

Authors  Top | Dataset 
  • Pranger, D.P., more
  • Tolman, M.E., more
  • van den Berg, G.

Abstract
    Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte heersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder andere voorzien door de uitvoering van Zeegras- en Ruppiakarteringen.

Dataset
  • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset