IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014
Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 22 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Current velocity; Monitoring; Sediment transport; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Authors  Top 

Abstract
    In het kader van het project "Integraal plan Boven-Zeeschelde" zal door het Waterbouwkundig Laboratorium een numeriek model worden opgemaakt voor zowel de waterbeweging als het sediment transport. Dit model zal uitvoerig gekalibreerd en gevalideerd worden. Voor de waterbeweging wordt gebruik gemaakt van de jaarlijks bemeten MONEOS-raaien, echter voor het sediment transport ontbreken de nodig datasets.

    Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de uitgevoerde stromings- en sediment transport metingen in de Zeeschelde die in het voorjaar van 2014 werden uitgevoerd. Hierbij werd op 8 locaties (6 MONEOS-Iocaties + Schellebelle en Dendermonde) zowel de stroomsnelheid als het zandtransport gemeten tijdens verschillende 13u-metingen (volledige getijcyclus).

    De stroomsnelheden, debieten en sedimentfluxen op de MONEOS-raaien, alsook ter hoogte van Schellebelle en Dendermonde worden in afzonderlijke deelrapporten gerapporteerd.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors