IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens
Vanlierde, E.; Cornet, E.; Vereycken, K.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 + 7 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Flow rate; Methodologies
Author keywords
    Decade; Pentade

Authors  Top 

Abstract
    Een parameter die vaak gevraagd wordt zijn debieten op de Schelde. Aangezien het hier echter over een getijderivier gaat, met een zekere breedte en diepte in haar stroomafwaartse loop, is het niet eenvoudig om deze parameter rechtstreeks te meten.

    Daarom wordt reeds sinds jaren een berekening gemaakt, gebaseerd op gemeten bovenafvoeren en correctiefactoren.

    De methodologie die hiervoor in het verleden gebruikt werd (gebaseerd op tiendaagse gemiddelde waarden) en de huidige methodologie (gebaseerd op vijfdaagse gemiddelde waarden te Schelle en Dendermonde en tiendaagse waarden ter hoogte van de grens) wordt in dit document in detail uiteengezet.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors