IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kubatuurberekening voor het Schelde-estuarium; karakteristieke getijden uit het decennium 1991 - 2000 en topo-bathymetrische gegevens uit 2001
Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Kubatuurberekening voor het Schelde-estuarium; karakteristieke getijden uit het decennium 1991 - 2000 en topo-bathymetrische gegevens uit 2001. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_157. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 55 + 70 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keyword
  Water movements
Author keywords
  Kubatuur

Authors  Top 
 • Plancke, Y., more
 • Schramkowski, G., more
 • Verwaest, T., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het verleden zijn reeds verschillende kubatuurberekeningen uitgevoerd voor het Schelde-estuarium, waarbij de laatste dateert van de periode 1971-1980. Gelet op de ontwikkelingen in meettechnieken en rekenmogelijkheden, is het uitvoeren van een kubatuurberekening een relatief eenvoudig techniek om een beeld te krijgen van de waterbeweging in het Schelde-estuarium.

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de nieuwe kubatuurberekening, waarbij de karakteristieke getijcondities werd gebruikt uit het decennium 1991-2000 en de topo-bathymetrie dateert uit 2001. Afgeleide parameters die de waterbeweging beschrijven (stroomsnelheden, debieten en getijvolumes) worden gepresenteerd voor het Schelde-estuarium, inclusief de aan getij onderhevige bijrivieren.

  De resultaten worden vergeleken met beschikbare stroom- en debietsmetingen die in het kader van het geïntegreerd monitoringprogramma voor het Schelde-estuarium werden gemeten. Daarnaast wordt ook een historische vergelijking gemaakt met de resultaten uit de vroegere kubatuurberekeningen.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors