IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied. Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende, provincie West-Vlaanderen, België). Bijlage 2: Beschrijvende inventaris van de mobilia, deel 1 en 2
Pieters, M. (2003). Aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied. Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende, provincie West-Vlaanderen, België). Bijlage 2: Beschrijvende inventaris van de mobilia, deel 1 en 2. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel (VUB): Brussel. 537 pp.

Available in Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Archaeology; Coastal fisheries; Historical account; ANE, Belgium, Oostende, Raversijde-Bad [Marine Regions]; Marine

Author  Top 

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author