IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De kustlijn als adaptieve grens: op zoek naar een ruimtelijke adaptatiestrategie
Plas, M. (2014). De kustlijn als adaptieve grens: op zoek naar een ruimtelijke adaptatiestrategie. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel (VUB): Brussel. 231 pp.

Available in  Author 
  • VLIZ: Archive A.412 [270116]
  • VLIZ: Non-open access 266120
Document type: Dissertation

Keywords
    Spatial planning; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Plas, M.

Abstract
    Kustgebieden vormen een dynamische bufferzone tussen land en zee. Wonen, toerisme, recreatie en de stijgende zeespiegel zetten de langgerekte stedelijke entiteit langs de Belgische kust en het achterliggende polderlandschap steeds meer onder druk en tasten de draagkracht van het gebied aan. Het zogenaamde tekort aan ruimte in het hinterland en het ‘not in my backyard syndroom’ vormen slechts enkele factoren die de open ruimte aan onze kust in gevaar brengen. Volgens wetenschappers zal ten gevolge van de opwarming van de aarde het natuurlijk aanpassingsvermogen van tal van ecosystemen in dit tussengebied gedurende deze eeuw overstegen worden. Hierdoor lopen kustbewoners, infrastructuur en de aanwezige ecosystemen gevaar. Een evenwicht tussen economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en bescherming van de ecosystemen is in deze gebieden van precair belang. Naast mitigatie om een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan vormt adaptatie een duurzame strategie. Geen van beide strategieën op zich zal volstaan om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Een geïntegreerd kustbeheer vormt de sleutel tot succes. Ruimtelijke planning vormt hierbij een belangrijk ingrediënt. Een onderzoek naar een ruimtelijke adaptatiestrategie als onderdeel van een geïntegreerd kustzonebeheer met als doel de veerkracht van het studiegebied te verhogen rekening houdend met de effecten van klimaatverandering heeft tot enkele opmerkelijke inzichten geleid. Het loslaten van de huidige kustverdedigingsstrategie en het toepassen van een beperkt aantal principes met een sterke focus op natuurlijke processen heeft geleid tot een gecompartimenteerd gebied met een verhoogde weerstand, veerkracht en aanpassingsvermogen ten opzichte van de impacten van klimaatverandering. Een samenspel van dense overstromingsveilige zones en openruimte gebieden verhoogt niet enkel het veiligheidsniveau maar ook de rendabiliteit en de ruimtelijke kwaliteiten van de kustzone.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author