IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

170 jaar vrije vaart op de Schelde: het Tractaat van 1839 en "wat ons bindt en wat ons scheidt"
Roos, D.D. (2008). 170 jaar vrije vaart op de Schelde: het Tractaat van 1839 en "wat ons bindt en wat ons scheidt". Zeeland (Middelbg., 1992) 17(1): 2-10
In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Middelburg. ISSN 0927-1279, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Roos, D.D.

Abstract
    In het Scheldetractraat van 1839 zijn o.a. regels opgenomen m.b.t. een vrije en onbelemmerde vaart op de Schelde, en de wijze waarop de loodsdienst moet worden uitgevoerd. Terugblik, waarin wordt ingegaan op het overleg tussen Nederland en Belgie, de Schelde-Rijnverbinding, de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en de herziening van het Scheldereglement. Een terugblik naar het moment waarop de scheiding tussen België en Nederland een feit was, er een grens tot stand kwam en wat er daarna gebeurde. Over “wat ons bindt en wat ons scheidt”. Dit geschrift is geen partijdig betoog. Hij wil slechts verhelderen naar beide zijden, met de hoop dat Belgen en Nederlanders tot een nog nauwere samenwerking zullen komen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author