IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond
Dronkers, J.J. (1955). De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond. RWS nota. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 66 + bijlagen pp.
Part of: RWS nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water
Author keywords
    getij · deltagebied · getijatlas · stroomatlas · stroommetingen

Author  Top 
  • Dronkers, J.J.

Abstract
    Gedetailleerde studie naar veranderingen in de getijstroming in het Zuidwestelijk deltagebied door de afsluitingswerken. Nota bevat metingen van getijstromen, die gebruikt zijn voor de calibratie van de modellen. De nota is daarom ook als getijatlas te gebruiken. Hiervoor zijn 13-uurs metingen gebruikt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author