IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Slib. Overzicht van het slibonderzoek in Nederland: 1981
Brunsveld van Hulten, H.W.; Stokman, G.N.M. (1982). Slib. Overzicht van het slibonderzoek in Nederland: 1981. Notitie WWKZ, 82G.101. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA): Lelystad. 60, 6, fig., bijl. pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Brunsveld van Hulten, H.W.
  • Stokman, G.N.M.

Abstract
    Uitgaande van de signalering van de problemen met betrekking tot het slib in de Nederlandse wateren, wordt in dit rapport getracht een overzicht te geven van de onderzoeksactiviteiten die verspreid plaatsvinden. Tevens wordt getracht een samenhangend beeld van de slibproblematiek te geven, waarbinnen de huidige stand van zaken ("state of the art") op de diverse deelgebieden wordt geplaatst. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan om de samenhang in de onderzoeksactiviteiten te versterken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors