IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aquatische ecologie: functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen
Hoogenboom, H. (2014). Aquatische ecologie: functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen. KNNV: Zeist. ISBN 978-90-5011-4875. 419 pp.

Available in Author 

Keywords
    Aquatic ecology; Ecosystems; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • Hoogenboom, H.

Abstract
    Het beheer van zoet- en brakwatersystemen vereist de nodige achtergrondkennis. Die kennis is nu bijeengebracht in een nieuw standaardwerk, getiteld Aquatische Ecologie (...). Het boek, uitgegeven door KNNV uitgeverij en geschreven in opdracht van STOWA, geeft een grondig, actueel overzicht van het functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen.

    Het boek besteedt onder meer aandacht aan de fysische, chemische en biologische basisprincipes en interacties die er in deze systemen plaatsvinden, en aan de betekenis van omgevingsfactoren en menselijke invloeden voor deze wateren. Het geeft geeft praktische handvatten voor goed beheer en voor een grondige analyse van het systeemfunctioneren. Het boek, dat rijk geillustreerd is met foto's, tabellen en grafieken, is onmisbaar voor aquatisch ecologen, docenten, studenten en beheerders van zoet- en brakwatergebieden. De auteur van het boek, Henk Hoogenboom, is zelfstandig adviseur en docent op het gebied van water, natuur, landschap en milieu.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author