IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimentele schorverdedigingen: kleibekleding Anna Jacobapolder bezinkvelden Zuidgors. Een evaluatie van de aanleg en het functioneren van twee experimentele schorverdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde
Consemulder, J.; Storm, C.; Houmes, W. (1998). Experimentele schorverdedigingen: kleibekleding Anna Jacobapolder bezinkvelden Zuidgors. Een evaluatie van de aanleg en het functioneren van twee experimentele schorverdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.017. RWS, RIKZ: Middelburg. 72 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Consemulder, J., more
  • Storm, C.
  • Houmes, W.

Abstract
    Door erosie wordt de oppervlakte van de schorren in Zeeland steeds kleiner. In de periode van 1992 tot 1995 zijn twee experimenten voor het verdedigen van schorren uitgevoerd. Het doel van de experimenten was na te gaan, of de rand van een schor kon worden beschermd met handhaving van het dynamische karakter ervan. Van 1992 tot 1998 zijn hiervoor een groot aantal metingen uitgevoerd om het effect van de experimenten te kunnen beoordelen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors