IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken
Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Characteristics; Historical; Tides

Project Top | Authors 
  • 10 jarig overzicht, more

Authors  Top 
  • Taverniers, E., more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    Sinds het einde van de 19de eeuw worden er in de Zeeschelde, het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium systematisch metingen uitgevoerd van de waterstanden. De afgelopen eeuwen is de getijvoortplanting in het Schelde-estuarium grondig gewijzigd. In dit rapport wordt voor de basis-meetposten in het Schelde-estuarium een overzicht gegeven van jaarlijkse getijkarakteristieken vanaf het begin van de 208 eeuw. De hiervoor aangewende jaarlijkse tijdata bevinden zich in de databank van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) van het Waterbouwkundig Laboratorium. Daarnaast wordt in voorliggend rapport een eerstelijnsanalyse uitgevoerd, waarbij langjarige trends worden bepaald op een aantal karakteristieken van het getij. Afgesloten wordt met een bespreking van de waargenomen trends in het Zeescheldebekken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors