IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen
Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen. versie 3.0. WL Rapporten, 00_043. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 5 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Flow rate; River discharge
Author keywords
    ADCP; Sedimentbalans, Belgium, Zeeschelde, GGG Bergenmeersen; Debiet

Authors  Top 

Abstract
    Door de Afdeling Zeeschelde en de projectleider binnen WL van project 00_075 werd gevraagd om ter hoogte van het bestaande Gecontroleerde Gereduceerde Getijgebied (GGG) Bergenmeersen op de Zeeschelde te Wichelen (figuur 1) een controlemeting uit te voeren van het in- en uitgaande debiet (watervolume) en van de inen uitgaande sedimentvrachten (sedimentbalans) gedurende een volledige tijcyclus (13-uursmeting).

    De inwateringsdebieten bereiken een maximum van 11,21 m3/s op het moment van hoogwater in de Schelde te Bergenmeersen. De totale duur van de gemeten inwatering bedraagt ongeveer 3u 20 minuten. De uitwateringsdebieten vertonen een maximum van 6,01 m3/s bij het begin van de uitwatering. De duur van de meting van de uitwatering bedraagt ongeveer 4u15 min.

    Op basis van de sedimentconcentratiemetingen en de uitgewisselde volumes water kunnen we stellen dat tijdens de inwatering meer dan 5 ton sedimenten in de GGG Bergenmeersen worden binnengebracht. Slechts 2,3 ton of minder dan 43% van dit sediment verlaat het gebied terug tijdens de daaropvolgende uitwatering. We kunnen dus spreken van een aanzienlijk sedimentatieproces binnen het gebied tijdens een volledige tijcyclus van 13 uren.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors