IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 11
(2014). Monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 11. Dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu/KBIN - OD Natuur: Brussel. 31 pp.

Available in

Keyword
    Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top