IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen: technisch rapport. Ecosysteemdienst kustbescherming
Provoost, S.; Dan, S.; Jacobs, S. (2014). Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen: technisch rapport. Ecosysteemdienst kustbescherming. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582. INBO: Brussel. 34 pp.
Part of: Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 

Abstract
    Zandbanken, slikken, schorren, stranden en duinen vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en mariene overstromingen. Vooral in de zeereepduinen draagt een biotische component daar substantieel toe bij, namelijk de vegetatie gedomineerd door helm. Er is een rechtstreekse waardering mogelijk van Kustbescherming via het vermijden van slachtoffers en economische schade bij stormvloeden, net als via de vermeden kosten van aanleg en onderhoud van zeewerende infrastructuur. Het inzetten op natuurlijke kustbescherming heeft naast economische voordelen synergiën met recreatie en biodiversiteit.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors