IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014
Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
Author keywords
    Warnings; Waarschuwingen

Project Top | Authors 
  • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, more

Authors  Top 

Abstract
    Op 21 en 22 oktober 2014 passeerde een stormdepressie over de Noordzee. Door W&Z NV, Afdeling Zeeschelde werd op aangeven van het HIC een Stormtij Zeescheldebekken aangekondigd in de ochtend van 21 oktober. De verwachtingen voor het hoogwater te Antwerpen-Loodsgebouw lagen op dat moment boven +6.60 m TAW, wat de drempel is voor het aankondigen van de procedure ” Stormtij in het Zeescheldebekken”. De poorten langs de Antwerpse kaaien werden eveneens gesloten. Uiteindelijk werd op dinsdagochtend om 03:45u (lokale tijd, UTC+2) een peil van +6.78 m TAW gemeten te Antwerpen.

    Voor de Kust werd door Afdeling Kust zelfs een Gevaarlijk Stormtij Kust aangekondigd. In Oostende werd om 01:40u een peil van 5.56 mTAW als maximale waterstand gemeten.

    In dit beknopt rapport wordt, naast het beschrijven van de meteorologische en hydraulische gebeurtenissen, eveneens aandacht gegeven aan een aantal mogelijke bronnen van informatie tijdens de gebeurtenissen, al dan niet publiek beschikbaar. Alle figuren en cijfers uit dit rapport zijn worden gepresenteerd zoals ze tijdens en vlak na de storm beschikbaar waren.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors