IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: deelrapport 2. Kalibratie/Validatie van het Mike11 model
Boey, I.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: deelrapport 2. Kalibratie/Validatie van het Mike11 model. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Advice text

Keywords
  In situ metingen
  Numerieke modelleringen
  Standardization > Calibration
  Surveys
  Validation
  Waterbeheer > Meetnetten > Debieten
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Waterbalans - Waterbeschikbaarheid
  ANE, Belgium, IJzer R., Nieuwpoort [Marine Regions]
Author keywords
  Meetcampagnes; Piekdebiet; Ieperstuw; Vergelijking

Authors  Top 

Abstract
  Een meetcampagne (beschreven in Deelrapport 1) om het debiet te meten ter hoogte van het schuivencomplex van de IJzer aan de Ganzenpoot werd uitgevoerd ter controle van de waarden berekend met het mathematisch Mike11 model. Uit de vergelijking blijkt dat er een goede overeenkomst tussen gemeten en berekende waarden bestaat. Het in de meetcampagne gemeten debiet toont echter een significante afwijking van een aantal procenten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors