IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Lange Termijn Visie Westerschelde: Cluster Morfologie. Onderzoek exogene factoren
Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Lange Termijn Visie Westerschelde: Cluster Morfologie. Onderzoek exogene factoren. WL Rapporten, 611. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 48 + 8 p. Tables, 19 p. Figures, 3 p. Appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Climatic changes; Estuarine dynamics; Geomorphology; Long-term changes; Tidal dynamics; Tides; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
  • Onderzoek naar invloed van exogene factoren op de morfologische dynamiek van het estuarium. - LTV-Westerschelde-cluster morfologie, more

Authors  Top 
  • Viaene, P.
  • Mostaert, F., more

Abstract
    In het kader van de Lange Termijnvisie (LTV) voor het Westerschelde-estuarium wordt binnen de cluster morfologie onderzocht wat voor de eerste helft van de 21ste eeuw de te verwachten evoluties zijn van morfologie en getij van het Schelde-estuarium. Binnen dit onderzoek wordt onder andere nagegaan welke invloed exogene factoren kunnen hebben op deze evoluties. Onder exogene factoren wordt begrepen de veranderingen van het zeespiegelniveau, regionale bodemdaling, getijeigenschappen op open zee en meteorologische invloeden (stormklimaat).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors