IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Instationaire zand- en slibtransportberekening in het Noordelijk Bekken van de Westerschelde
Schaart, J. (1976). Instationaire zand- en slibtransportberekening in het Noordelijk Bekken van de Westerschelde. MSc Thesis. Civil Engineering and Geosciences: Delft. 179 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keyword
    Brackish water
Author keywords
    Westerschelde · sedimentatie · bochtafsnijding · slib · Bath

Author  Top 
  • Schaart, J.

Abstract
    In verband met het onderzoek naar de eventuele gevolgen voor wat betreft de sedimentatie van het Noordelijk Bekken, dat zal ontstaan na voltooing van de bochtafsnijding in de Westerschelde nabij Bath, is in het onderhavige onderzoek een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee zand- en slibconcentraties in getijstromen kunnen worden berekend. In het onderzoek zijn een aantal berekeningen uitgevoerd waarmee een indruk, verkregen kan worden van de sedimentatie van slibrijk water dat gedurende de eb het Noordelijk Bekken binnenstroomt via een overlaat die gesitueerd is in het huidige vaarwater boven Bath. Naast bovengenoemde toepassingsmogelijkheid heeft de berekeningsmethode nog een aantal andere toepassings mogelijkheden:1) het berekenen van instationaire snelheidsvertikalen in estuaria (in getijstromen met een horizontalezout-zoetgradiënt.2) het berekenen van wrijvingscoëfficiënten in instationaire stromen.3) het berekenen van instationaire zand- en slibconcentratievertikalen met andere randvoorwaarden aan de bodem dan in het onderhavige onderzoek gebruikt zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author