IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vooronderzoek bodem Saeftinge
Holland, A. (1994). Vooronderzoek bodem Saeftinge. Werkdocument RIKZ, AB-94.854X. RWS, RIKZ: Middelburg. 16 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Holland, A.

Abstract
    Dit rapport geeft de resultaten van het vooronderzoek naar (water)bodemverontreiniging van het Verdronken Land van Saeftinge. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de locatie, bodemgesteldheid, bodemopbouw en de (geo)hydrologische situatie. Op basis van de verkregen informatie is een hypothese opgesteld die zo goed mogelijk de aard van de verontreinigende stoffen en de te verwachten ruimtelijke verdeling van de stoffen over de locatie beschrijft.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author