IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ontwerphoogte waterkering Buitenhaven Vlissingen fase 2
Niemeijer, J. (1991). Ontwerphoogte waterkering Buitenhaven Vlissingen fase 2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. 16 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Niemeijer, J.

Abstract
    De waterkering rond de Buitenhaven van Vlissingen wordt voor een deel gevormd door een sluizencomplex met 3 sluizen, een coupure en door kademuren. In deze notitie wordt ingegaan op de benodigde kerende hoogte voor deze constructies. Voor het bepalen van de benodigde kerende hoogte van deze onderdelen kan niet gebruik gemaakt worden van de golfoploop criteria voor dijken. De belangrijkste criteria die hier gebruikt kunnen worden zijn: - De kerende hoogte moet minimaal gelijk zijn aan de maximaal optredende waterstand, vermeerderd met een bedrag ter compensatie van onzekerheden in de waterstand. - De mogelijkheid overslaand water te bergen of af te voeren. - Erosiebestendigheid van het achterland. - Toegankelijkheid van de kering onder stormomstandigheden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author