IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kruinhoogten havengebied Vlissingen-Oost
Niemeijer, J. (1992). Kruinhoogten havengebied Vlissingen-Oost. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. 7 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Niemeijer, J.

Abstract
    De kruinhoogten van de dijken rond het havengebied Vlissingen-Oost (Sloehavengebied) worden binnenkort op deltahoogte gebracht. De kruinhoogten zijn berekend volgens de deltanormen, rekeninghoudend met zeespiegelstijging, opwaaiing, seiches en lokale golfgroei. De huidige kruinhoogten zijn geëvalueerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author