IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [251149]
Vergelijking van windopzet tijdens springtij, doodtij en de overige tijen te Vlissingen
Lantsheer, C. (1986). Vergelijking van windopzet tijdens springtij, doodtij en de overige tijen te Vlissingen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 6 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Lantsheer, C.

Abstract
    Onderzocht is of er significante verschillen voorkomen tussen de opzetverdelingen van hoogwater opzetten groter dan 60 cm tijdens springtij, doodtij en de overige tijen. De verdelingen blijken zich deels binnen elkaars 95% betrouwbaarheidsbanden te bevinden, zodat ze niet significant van elkaar afwijken. Er lijkt aanleiding te zijn te stellen dat gedurende de overige tijen relatief meer opzetten groter dan 60 cm voorkomen dan tijdens dood- c.q. springtij. In dit onderzoek is er van uitgegaan dat de beschouwde opzetten onafhankelijk zijn. (auteur). (Vlissingen, overschrijdingsfrequentie)

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author