IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kruinhoogten en ruimtebeslag van de waterkering Buitenhaven Vlissingen: herberekening volgens nieuwe inzichten
Venema, J.E. (2002). Kruinhoogten en ruimtebeslag van de waterkering Buitenhaven Vlissingen: herberekening volgens nieuwe inzichten. DWW-Rapport, 2002-024. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. 28 + bijlagen pp.
Part of: DWW-Rapport. Rijkswaterstaat. Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Venema, J.E.

Abstract
    De DWW heeft opnieuw de benodigde dijktafelhoogten en het benodigde ruimtebeslag voor de verbetering van de waterkering rond de Buitenhaven Vlissingen vastgesteld. Uitgangspunt is de eerdere rapportage uit 1994 (Kruinhoogte Buitenhaven Vlissingen; DWW-94-292). Hierbij is gebruik gemaakt van hydraulische belastingen die recent zijn berekend met het model SWAN. Ook zijn nieuwe inzichten ten aanzien van de golfoploopformulering toegepast. De resultaten van de uitgevoerde berekeningen geven aan dat het ruwer maken van het buitentalud en/of toepassen van een berm niet altijd een oplossing geeft om de kruinhoogte en het ruimtebeslag te verminderen. Gezien de ontwikkelingen in de oploopformuleringen en de hoogwaterstijging wordt geadviseerd om nu voldoende ruimtebeslag in te bouwen zodat toekomstige dijkversterking mogelijk blijft.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author