IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Deltaversterking van de waterkering rond de Buitenhaven van Vlissingen
Niemeyer, J. (1990). Deltaversterking van de waterkering rond de Buitenhaven van Vlissingen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. 21 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Niemeyer, J.

Abstract
    De waterkering rond de Buitenhaven te Vlissingen maakt deel uit van de waterkering van Walcheren. Alséén van de laatste stukken dient dit gedeelte van de waterkering nog op deltaveiligheid gebracht te worden. De beschikbare ruimte is gering, aan de buitenzijde is een haventerrein aanwezig met bedrijfsactiviteiten en bebouwing en aan de binnenzijde van de dijk loopt een weg. In deze nota worden een aantal alternatieven uitgewerkt met als doel een profiel op te stellen dat binnen de beschikbare ruimte past. Hierbij wordt van meer 'uitgekiende' ontwerpmethoden gebruik gemaakt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author