IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een analyse van de stormvloedstanden bij Antwerpen (Prosperpolder), opgetreden in de periode 1971-1986
Bollebakker, P.; de Jong, H.; Van De Kamer, S. (1987). Een analyse van de stormvloedstanden bij Antwerpen (Prosperpolder), opgetreden in de periode 1971-1986. 1e versie. Nota GWWS, 87.407. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): [s.l.]. 18 + tabellen + figuren + bijlagen pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Bollebakker, P.
  • de Jong, H.
  • Van De Kamer, S.

Abstract
    Aan de hand van modelonderzoek (Randdelta II-model) is vastgesteld dat de Stormvloedkering Oosterschelde geen rol van betekenis speelt voor de hoogwaterstanden op de Westerschelde. Daarnaast is door middel van een statistisch model een relatie vast gesteld tussen opgetreden extreme hoogwaterstanden bij Prosperpolder en diverse getijkarakteristieken bij Vlissingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors