IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica)
Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.022. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0445-5. 38 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
    Macoma balthica (Linnaeus, 1758) [WoRMS]; Marine
Author keywords
    Nonnetje · Macoma balthica · ecologie · milieu · zoute wateren · verontreiniging

Authors  Top 
  • Steur, C.
  • Seys, J., more
  • Eppinga, J.

Abstract
    Het Nonnetje (Macoma balthica) is een voor de ondiepe kustwateren van Nederland karakteristiel tweekleppig schelpdier dat ondiep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een belangrijke soort.Het Nonnetje is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen.In het Ecoprofiel komt naar voren dat dichtheid en biomassa van het Nonnetje beïnvloedbaar zijn door de mate van eutrofiëring van onze kustwateren. Zo wordt de in de laatste decennia toegenomen dichtheid en biomassa in de westelijke Waddenzee in verband gebracht met eutrofiëring door afvoer van voedingsstoffen (o.a. vanuit het IJsselmeer). In het oostelijk deel van de Westerschelde heeft verontreiniging een nadelige invloed gehad op de ontwikkeling van populaties van het Nonnetje. Oudere dieren ontbreken hier nagenoeg. Storten van baggerspecie heeft pas dan negatief effect op lokaal aanwezige Nonnetjes als meer dan 10 cm slib wordt afgezet. Ze raken dan definitief begraven en overleven niet.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors