IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vogels in Saeftinghe in het winterhalfjaar
Castelijns, H.; Maebe, J.; van de Wiel, A. (1991). Vogels in Saeftinghe in het winterhalfjaar. Vogeljaar (Amst.) 39(6): 267-274
In: Het Vogeljaar (Amsterdam). Stichting Het Vogeljaar: Baarn; Delft; Amsterdam. ISSN 0042-7985, more

Available in  Authors 

Keywords
    Anser anser (Linnaeus, 1758) [WoRMS]; Aster tripolium L. [WoRMS]; Bacillariophyta [WoRMS]; Elytrigia pungens; Fulica atra Linnaeus, 1758 [WoRMS]; Bolboschoenus maritimus (L.) Palla [WoRMS]; Spartina Schreb. [WoRMS]; Triglochin maritimum Linnaeus [WoRMS]
Author keywords
    Spartina , Fulicula atra , Triglochin maritima. , Aster tripolium , Bacil lariophyta , Scirpus maritimus , Anser anser , Elytrigia pungens

Authors  Top 
  • Castelijns, H.
  • Maebe, J., more
  • van de Wiel, A.

Abstract
    Over watervogels in het Verdronken Land van Saeftinghe (hierna Saeftinghe genoemd) zijn al de nodige publikaties verschenen (Maebe & Van der Vloet 1957, Faes 1973, Stuart et al 1989). Sinds 1973 werd in het gebied echter niet meer maandelijks integraal geteld. Er werden wel tellingen uitgevoerd, maar omdat dit meestal geschiedde door slechts één of enkele personen, waren ze niet altijd volledig. Tellingen moeten namelijk gedurende één periode van laagwater worden uitgevoerd. Het gebied is te onoverzichtelijk om gedurende zo’n periode slechts door enkele personen te worden geteld. Daarom besloot in oktober 1990 een aantal Vlaamse en Zeeuwsvlaamse vogelaars de krachten te bundelen. Sindsdien worden minstens één keer per maand integrale watervogeltellingen georganiseerd. Behalve watervogels verblijven er in het gebied ook nog andere vogels. Stootvogels zijn hiervan wel de opvallendste. De coördinatie van tellingen van deze groep vogels werd een jaar eerder aangepakt. De directe aanleiding was het onderzoek naar slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors