IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende: stromingsrandvoorwaarden voor morfologische studies - numeriek detailmodel voor Oostende
Technum; International Marine and Dredging Consultants; Alkyon Hydraulic Consultancy & Research (2004). Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende: stromingsrandvoorwaarden voor morfologische studies - numeriek detailmodel voor Oostende. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 22 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Currents
  Motion > Tidal motion > Tides
  Numerical models
  ANE, Belgium, Oostende Harbour [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Technum, more
 • International Marine and Dredging Consultants, more
 • Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, more

Abstract
  Het doel van dit deelproject is het leveren van hydraulische randvoorwaarden (stromingen en getijden) voor een verdere morfologische studie in het kader van het project "structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende".

  Daartoe werd een Oostende model opgebouwd. Het gedetailleerde rooster van dit model past naadloos in de modellentrein 'Van Oceaan tot Nederlandse Binnenwateren'. Aansluitend is een afregeling uitgevoerd aan de hand van beschikbare metingen uit de periode juli-augustus 1998 en juni-augustus 2001. Deze afregeling heeft vooral betrekking op snelheidsmetingen rond de haven van Oostende.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors