IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [251991]
Afgraving schor natuurreservaat IJzermonding: impact op kustveiligheid
Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Afgraving schor natuurreservaat IJzermonding: impact op kustveiligheid. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_038. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Nature reserves
    Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
    ANE, Belgium, IJzer R. [Marine Regions]
Author keywords
    Masterplan Kustveiligheid; Flood risks; Overstromingsrisico

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, more


Authors  Top 

Abstract
    In deze nota wordt de impact ingeschat op de kustveiligheid , die een plaatselijke afgraving van gronden in het natuurreservaat IJzermonding te Nieuwpoort kan veroorzaken, meer bepaald op het overstromingsrisico tijdens de +8 m storm. In de bestaande toestand zorgt de verhoogde berm rond +7.9 m TAW voor een volledige breking van de invallende golven, en vindt er geen overslag over de dijk plaats. Volgens het ontwerp wordt deze verhoogde berm afgegraven en kunnen de golven aan de rand van de havengeul zich in principe voortplanten tot aan de teen van de dijk. Naast het ontwerp wordt nog een tweede toestand berekend waarbij nog een gedeelte (ca. de helft) van de verhoogde berm behouden blijft. Om het overstromingsrisico te bepalen na afgraving van de grond werd het gemiddeld overslagdebiet berekend volgens de methode EuroTop (2007). De berekening werd uitgevoerd voor een karakteristiek dwarsprofiel centraal gelegen in de zone van afgraving. De invallende golfrandvoorwaarden werden ingeschat op basis van bestaande SWAN-2D modellering (Vanpoucke, Ph. et al, 2009). Er werd bovendien een toeslag op deze randvoorwaarden genomen teneinde de onzekerheid op deze waarden af te dekken. De overslagberekeningen voor de volledige afgraving tonen aan dat het kritische overslagdebiet van 1 l/s/m niet overschreden wordt voor een invalsrichting groter dan 60°. In het meest kritisch berekende geval, voor een maximale golfhoogte en periode en loodrechte golfinval, blijft het overslagdebiet overigens beperkt (<3 l/s/m). Gelet op het feit dat de golven quasi parallel met de dijk zullen invallen mag geconcludeerd worden dat het kritisch overslagdebiet voor bresvorming van 1 l/s/m met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet overschreden zal worden. De overslagberekeningen voor de gedeeltelijke afgraving tonen aan dat er geen overslag over de dijk plaatsvindt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors