IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [252089]
Ketendenken in zeehavens
Vanelslander, T.; Kuipers, B. (2015). Ketendenken in zeehavens. Tijdschrift Vervoerswetenschap 51(3): 4-14
In: Tijdschrift Vervoerswetenschap. Stichting NEA/Stichting Vervoerswetenschap: Rotterdam & Delft. ISSN 1571-9227, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keyword
    Marine
Author keywords
    containeroverslag, extended gate, inlandse haven, ketendenken, transferfunctie, zeehaven

Authors  Top 
  • Vanelslander, T., more
  • Kuipers, B.

Abstract
    In deze bijdrage staat de vraag naar de eigenlijke functie van zeehavens centraal: het laden en lossen van zeeschepen. Deze functie zien wij als de essentiële toegevoegde waarde van een zeehaven en onderscheidt de zeehaven van een inland haven. Dit laden en lossen is een proces dat bestaat uit een keten van samenhangende activiteiten. Wij brengen in beeld dat dit ketendenken gerelateerd aan zeehavens niet nieuw is. Tegelijkertijd is in veel zeehavens het doel van een geïntegreerd overslagproces nog niet gerealiseerd. Wij illustreren dat aan de hand van de containeroverslag en geven een analyse van mogelijke verbeteringen zodat wel tot een afgewogen ketenbenadering in de zeehaven kan worden gekomen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors