IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar de uitwisselingsstroming in de mond van de haven Vlissingen-Oost (Sloehaven)
Theune, J.W. (1982). Onderzoek naar de uitwisselingsstroming in de mond van de haven Vlissingen-Oost (Sloehaven). Notitie WWKZ, 82.V002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. i, 17 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Theune, J.W.

Abstract
    In de voorliggende nota is de uitwisselingsstroming in de mond van de haven van Vlissingen-Oost onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat bij gemiddeld springtij in 1974 circa 17 x 10 tot de zesde macht kubieke meters water per getijcylus deze haven in- en uitstroomde, waarvan circa 13 x 10 tot de zesde macht kubieke meters ten gevolge van de komberging en waarvan 4 x 10 tot de zesde macht kubieke meters uitwisselingsstroom is; deze laatste ten gevolge van horizontale neren en dichtheidsstromingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author