IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrologie en getij bevaarbare waterlopen in de eerste maanden van 2016: van neerslag… naar afvoer… bij een stevige wind in het getijgebied… geeft werk
Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologie en getij bevaarbare waterlopen in de eerste maanden van 2016: van neerslag… naar afvoer… bij een stevige wind in het getijgebied… geeft werk. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  River discharge; Storm tides
Author keywords
  Bovenafvoeren; Permanentiewerking; Drempeloverschrijdingen

Project Top | Authors 
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, more

Authors  Top 

Abstract
  De eerste twee maanden van 2016 waren abnormaal nat. Ook in de eerste helft van maart 2016 viel nog veel neerslag. De waterwegen raakten langzaam verzadigd en reageerden fel op een tiental neerslagevents met drempeloverschrijdingen tot gevolg. In het tijgebied van de Schelde traden in dezelfde periode een aantal zeer hoge tijen op, gevolgd door een periode met zeer lage tijen.

  De gebeurtenissen langs de bevaarbare waterlopen waren niet uitzonderlijk, maar eerder een typisch winterfenomeen, waarbij voor de traag reagerende waterlopen na verloop van tijd de verzadigde bodem een duidelijke rol speelt. In de periode 9-11 februari 2016 waren de afvoeren het hoogst. De retourperiodes waren niet extreem- ongeveer 2 jaar. In die periode werd ook de stormtijprocedure voor het Zeescheldebekken afgekondigd.

  De hele periode was er een verhoogde waakzaamheid bij de permanentie van het Hydrologisch InformatieCentrum. Een constante opvolging van neerslag- en windverwachtingen en de gemeten peilen en afvoeren resulteerde in 67 actieve berichten voor de beheerders van de bevaarbare waterlopen.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors