IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Invloed van enkele randvoorwaarden op de mobiliseerbaarheid van nutriënten en polluenten in baggerspecie: uitloogproeven op laboschaal
de Bie, M.J.M.; Benijts, F. (1995). Invloed van enkele randvoorwaarden op de mobiliseerbaarheid van nutriënten en polluenten in baggerspecie: uitloogproeven op laboschaal, in: Invloed van baggerspecielossingen op het leefmilieu in de Zuidelijke Noordzee: studiedag 2 maart 1994. Proceedings. pp. 1-6, 2 plates
In: (1995). Invloed van baggerspecielossingen op het leefmilieu in de Zuidelijke Noordzee: studiedag 2 maart 1994. Proceedings. AWZ/BMM/IHE: Brussel. [Diff. pag.] pp., more

Available in  Authors 
Document type: Conference paper

Keywords
    Dredge spoil; Mobility; Nutrients (mineral); Pollutants; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
  • de Bie, M.J.M., more
  • Benijts, F.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors