IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Methodologie voor het valideren van fysicochemische parameters: continu opmetingen door in-situ multiparameter sonde
Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Methodologie voor het valideren van fysicochemische parameters: continu opmetingen door in-situ multiparameter sonde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Acidity; Methodology; Validation
Author keywords
    Opgelost zuurstof

Authors  Top 
  • Pauwaert, Z.
  • Vanlierde, E., more
  • Deschamps, M., more

Abstract
    Het continue meetnet van het HIC omvat onder andere meetposten waar YSI-toestellen worden gebruikt om verschillende parameters te gemeten. Naast de fysische parameters temperatuur, conductiviteit en turbiditeit, worden hier ook fysicochemische parameters opgemeten: concentratie opgelost zuurstof (DO), zuurstofverzadiging (DO%), zuurtegraad (in pH en mV) en oxidatie-reductiepotentiaal (ORP). De methodologie voor de validatie van de fysische parameters wordt beschreven in Ferket et al. (2014), de procedure voor het verzamelen van de ijkingsreeksen en de eigenlijke validatie van de fysicochemische parameters worden in dit rapport uiteengezet. Alvorens de validatie te beginnen worden de gegevens gebundeld die door de VMM gemeten worden in de buurt van de HIC meetposten waar YSI-toestellen worden gebruikt. Deze dienen dan als referentiemetingen voor de verdere validatie van de continue tijdreeksen. Alle reeksen worden als goed gevalideerd, behalve voor geschatte of onrealistische waarden. Dit geldt niet voor ORP, de sonde die deze parameter meet ondervond moeilijkheden tijdens kalibratie en gebruik, daarom wordt deze reeks dan ook standaard als 'Suspect' gevalideerd

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors