IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie
Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 64 p. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Current velocity; Flow rate; Sedimentology; Surveys; ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Levy, Y., more
 • Vereecken, H., more
 • Claeys, S.

Abstract
  Dit verslag rapporteert de resultaten van de dertienuursmetingen van 2015 die jaarlijks georganiseerd worden in het kader van MONEOS. Het gemeten debiet en de sedimentflux zijn vergeleken met die van 2009 tot en met 2014.

  De sedimentfluxen uit 2015 zijn vergelijkbaar met die van de andere jaren behalve:
  • in Driegoten, waar vooral bij vloed hogere waarden voorkomen,
  • in Liefkenshoek, waar bij eb het sedimenttransport lager is dan alle voorgaande jaren.

  Er worden geen hoge SSC noch hoge debieten gemeten tijdens vloed in Driegoten, noch lage SSC of debieten gemeten tijdens eb in Liefkenshoek.

  Bij omrekening van de akoestische terugverstrooiing naar SSC wordt rekening gehouden met een heel aantal parameters. De lezer dient dus rekening te houden met de spreiding in de relatie tussen de berekende ABS‐SSC (mg/l) en de gemeten SSC (mg/l) die doorvertaald wordt naar de ABS‐gebaseerde sedimentflux.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors