IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuur van de Westerschelde
Beijersbergen, R. (2011). Natuur van de Westerschelde. Zeeuws Landschap Jubileumnummer: 18-19
In: Zeeuws Landschap. Stichting Het Zeeuwse Landschap: Heinkenszand. ISSN 1380-9970, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Beijersbergen, R., more

Abstract
    De Westerschelde is een schakeltje in het netwerk van habitats en leefgebieden langs het Kanaal en de Noordzee. Veel planten- en diersoorten van de Westerschelde komen ook in onze buurlanden voor. Er is uitwisseling van individuen en de populaties zijn volop in beweging. Estuariene soorten zijn migranten. Van paaiplaats naar kinderkamer, van broedgebied naar overwinteringsplaats en van foerageergebied naar hoogwatervluchtplaats. Beweging is een kenmerk van de bewoners van estuariene en mariene natuurgebieden. Pioniervogels passen perfect in dit dynamische patroon.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author