IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [282227]
Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Belgische kustwateren
Seys, J. (1998). Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Belgische kustwateren. Sula 12(3): 99-100
In: Sula: tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep. Nederlandse Zeevogelgroep: Scheveningen; Oudeschild, Texel; Zeist. ISSN 0926-132X, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keywords
    Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) [WoRMS]
    Marine
Author keywords
    Lagenorhynchus albirostris , Valcke , Belgica

Author  Top 

Abstract
    Twee recente waarnemingen van Witsnuitdolfïjnen Lagenorhynchus albirostris voor de Belgische kust lijken het beeld te bevestigen van toenemende aantallen van deze soort in de Zuidelijke Noordzee. Op 29 september 1998 kon een groep van 15 exemplaren uitvoerig worden bewonderd door tal van waarnemers ter hoogte van de Oostdijck en Buiten Ratel zandbank en op 15 oktober 1998 werden door waarnemers van het Instituut voor Natuurbehoud opnieuw 2 individuen opgemerkt, tussen de Noord- en Oosthinder bank. Bij de eerste melding op 29 september werd rond 9 uur door ambtenaren van de Dienst Zeevisserij ‘verdacht opspattend water’ gesignaleerd ter hoogte van de Oostdijck (51°19’NB, 2°31’OL). Al snel bleek het te gaan om vijf dolfijnen die hun rubberboot kwamen opzoeken, en die zelfs met de snuit betastten! De waarnemers namen contact op met het visserijwachtschip A950 de Valcke, waar video- en fotoapparatuur aan boord was, en voeren in hun richting, met de dolfijnen voortdurend langszij en voor het bootje uit. Toen de schepen tenslotte samengekomen waren, werd met een constante snelheid gevaren richting Buiten Ratel, gevolgd door intussen 15 Witsnuitdolfijnen die afwisselend voor de boeg van het rubberbootje en voor de Valcke zwommen. Inmiddels konden ook enkele zeevogelwaamemers aan boord van de ferry Eurotraveller (Oostende-Ramsgate) meegenieten van het spektakel (51°18’N, 2°35’E). De dolfijnen werden gefilmd en gefotografeerd en volgden de Valcke zolang die sneller vaarde dan 6-7 knopen een minimale waterdiepte van 12m aanhield. Het hele gebeuren duurde uiteindelijk een half uur. De tweede waarneming was wat minder spectaculair: 2 Witsnuitdolfïjnen werden drie tot vier maal opduikend gesignaleerd in het noorden van het Belgisch Continentaal Plat (51°35’00”N, 2°4r03”E) tijdens zeevogeltellingen vanaf het onderzoeksvaartuig Belgica (Instituut voor Natuurbehoud).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author