IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde
Coen, L.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde. Versie 7.0. WL Rapporten, 16_016_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 95 + 7 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Floodplains
    Hazards > Weather hazards > Floods
    Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Authors  Top 

Abstract
    Voor de bestaande GOG’s langs de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren wordt aan de hand van gemeten hoogwaterstanden, een inschatting gemaakt van de frequentie van GOG-werking in de voorbij 25 à 30 jaar. Hierbij wordt elk in werking zijnde GOG gekoppeld aan een tijpost in telemetrie. Tevens wordt getracht vuistregels op te stellen om een verwachting op te maken voor GOG-werking, zowel voor de bestaande GOG’s, als voor nieuwe en toekomstige Sigmagebieden. Een samenvattende tabel met drempelwaarden voor GOG-werking, gelinkte tijposten, frequentie van historische GOG-werking, een verband met het hoogwater te Antwerpen, en lengteprofielen met drempelwaarden voor GOG-werking worden aangereikt als hulpmiddel voor het opmaken van verwachtingen voor GOG-werking.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors