IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Naar een collectieplan in 6 stappen: Een leidraad voor bibliotheek en archief
De Nil, B.; Vanhoutte, J.; Walterus, J. (2016). Naar een collectieplan in 6 stappen: Een leidraad voor bibliotheek en archief. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw: Brussel. 36 pp.

Available in  Authors 
Document type: Brochure

Keywords
    Archives
    Collection

Authors  Top 
  • De Nil, B.
  • Vanhoutte, J.
  • Walterus, J.

Abstract
    Om archieven en erfgoedbibliotheken te helpen bij de opmaak van een collectieplan ontwikkelde FARO een handige leidraad. Die begeleidt u stap voor stap naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’. Deze leidraad is opgevat als een flexibel werkinstrument dat u echt helpt bij het uittekenen van een doordacht collectiebeleid.De oorsprong van deze publicatie ligt bij een collegagroep van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die FARO van eind 2012 tot eind 2014 begeleidde. De zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek deelden er hun ervaringen en tips over de opmaak van een collectieplan. Alle stappen, methodieken en tips werden zorgvuldig gedocumenteerd. Een bruikbaar werkplan met zes stappen was het resultaat.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors