IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De rivier van Herakleitos: een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte
Braeckman, J.; Vermeersch, E. (2017). De rivier van Herakleitos: een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte. Zeventiende druk. Houtekiet: Antwerpen. ISBN 9789089240354. 440 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Reference [310865]

Keywords
  Ethics
  Mathematics
  Philosophy
  Scientific method

Authors  Top 
 • Braeckman, J., more
 • Vermeersch, E.

Abstract
  Het ontstaan van de wijsbegeerte viel niet toevallig samen met het ontstaan van de wiskunde. Bovenal maken de auteurs van De rivier van Herakleitos duidelijk wat precies de problemen waren die filosofen als Plato, Descartes of Marx bezighielden, en hoe ze die probeerden aan te pakken. De ontwikkeling van de experimentele methode in de loop van de zeventiende eeuw maakte het mogelijk om veel wijsgerige problemen wetenschappelijk aan te pakken. Dat betekende niet dat de wijsbegeerte overbodig werd. Tot vandaag zijn er talloze problemen van ethische, politieke en kentheoretische aard, waarvan men niet goed weet hoe men ze strikt wetenschappelijk kan oplossen. Sommigen leiden hieruit af dat onze antwoorden steeds relatief zijn. Maar het hoort net tot de taak van de wijsbegeerte op zoek te gaan naar een rationele en objectieve aanpak, ondanks het gebrek aan een wetenschappelijke methode. Tegelijkertijd moet wijsgerig onderzoek ook aantonen waar het denken fout loopt, hoe drogredeneringen ontstaan, hoe kennis soms verkeerd of onvoldoende gefundeerd wordt, hoe men tot onterechte conclusies komt en verkeerde verbanden legt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors