IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Darwins moordbekentenis: de ontwikkeling van het denken van Charles Darwin
Braeckman, J. (2001). Darwins moordbekentenis: de ontwikkeling van het denken van Charles Darwin. Nieuwezijds: Amsterdam. ISBN 9789057122965. 239 pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Braeckman, J., more

Abstract
    Geen enkele wetenschappelijke theorie beïnvloedt zo dramatisch ons denken over de natuur en onszelf als Charles Darwins evolutietheorie. In de woorden van de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is Darwins theorie een universeel zuur; ze lijkt alles aan te tasten, ook eeuwenoude en vastgeroeste overtuigingen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de discussies en controverses die gestart zijn op de dag dat Darwins boek Over het ontstaan van soorten werd gepubliceerd, tot op heden voortduren. Veel debatten over Darwin zijn niet louter wetenschappelijk van aard. Darwinistisch denken gaat evenzeer over religie, moraal, cultuur, gedrag en alles wat we als typisch menselijk beschouwen. Sommigen zijn daar bijzonder opgetogen over, anderen vinden het een gruwel. Om inzicht te krijgen in deze fascinerende omwentelingen in ons denken die Darwin heeft teweeggebracht, is een goed begrip van de evolutietheorie onontbeerlijk. Darwins moordbekentenis wijdt de lezer in in het darwinistische gedachtegoed aan de hand van een historische reconstructie van zijn persoonlijke intellectuele ontwikkeling. Gaandeweg wordt duidelijk wat evolutie betekent, wat natuurlijke en seksuele selectie is, en waarom Darwin schreef dat zijn overtuiging dat soorten kunnen evolueren bijna gelijk stond aan het bekennen van een moord. Ten slotte bespreekt Braeckman de toepassingsmogelijkheden van Darwins inzichten binnen de huidige cultuur- en gedragswetenschappen, zoals in de evolutiepsychologie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author