IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Natuur in de achttiende eeuw
Leemans, I. (2005). Natuur in de achttiende eeuw. Uitgeverij Verloren: Hilversum. ISBN 9065508635. 128 pp.

Available in  Author 
  VLIZ: General [314194]

Keywords
  18th century
  Cultural anthropology
  History
  Nature
  Perception

Author  Top 
 • Leemans, I.

Abstract
  In de achttiende eeuw was de natuur een zeer geliefd onderwerp: opvoeders en liefhebbers, wetenschappers en denkers, hervormers en zendelingen, dichters en schrijvers, kunstenaars en architecten - allemaal hielden zij zich er op een of andere manier mee bezig. Nieuwe inzichten uit de natuurwetenschap werden door grote groepen geïnteresseerden verslonden, bediscussieerd en doorgegeven. Men werd zich bewust van de onmetelijkheid en pluriformiteit van de natuur, maar hoe moest die verder worden bepaald, geordend en beheersbaar gemaakt? De hier gebundelde bijdragen geven een goede indicatie van de dynamiek, breedte en diepgang van het lopende achttiende-eeuwse natuuronderzoek.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author