IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Synthesenota: Verbeteren van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge
(S.d.). Synthesenota: Verbeteren van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 44 pp.

Available in

Abstract
    De opmaak van een synthesenota is een eerste stap in de richting van het voorkeursbesluit. Deze nota geeft een overzicht van de ontwerpeindresultaten van het geïntegreerd onderzoek voor alle onderzochte alternatieven. Op basis van de eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek kan de Vlaamse Regering met kennis van zaken één alternatief behouden dat het voorwerp zal vormen van het voorontwerp van voorkeursbesluit. In onderhavige synthesenota wordt er voor geopteerd om per onderzocht alternatief een korte voorstelling van het alternatief te geven en daarna de resultaten van het geïntegreerd onderzoek toe te lichten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top