IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Potentiële verstoringsbronnen voor vogels in de Westerschelde: een interactieve kaart
Walles, B.; Ysebaert, T. (2019). Potentiële verstoringsbronnen voor vogels in de Westerschelde: een interactieve kaart. IMARES Wageningen Report, C047/19. Wageningen Marine Research: Yerseke. 22 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Authors  Top 

Abstract
    Het doel van deze studie is een ruimtelijk overzicht te krijgen van verstoringsbronnen in de Westerschelde. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om mogelijke effecten van verstoring op vogels in de Westerschelde in kaart te brengen en knelpunten te identificeren. Binnen deze studie is er voor gekozen om een ruimtelijk overzicht op te stellen van bestaande verstoringsbronnen middels een interactieve kaart. Deze kaart draagt tevens bij aan de discussie van stakeholders en omgevingsmanagers rondom ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de Westerschelde.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors