IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van beheer op fauna en flora van duingebieden op Ameland en Terschelling
Nijssen, M.; van Duinen, G.-J.; Geertsma, M.; Jansen, J.; Kuper, J.; Esselink, H. (2001). Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van beheer op fauna en flora van duingebieden op Ameland en Terschelling. Stichting Bargerveen: Nijmegen. ISBN 90-806432-1-1. 209 pp.

Keywords
    Acidification; Dunes; Fauna; Flora; Management; Restoration; ANE, Netherlands [Marine Regions]

Authors  Top 
  • Nijssen, M.
  • van Duinen, G.-J.
  • Geertsma, M.
  • Jansen, J.
  • Kuper, J.
  • Esselink, H.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors